Hakkımızda

BİTKİSEL ÜRÜNLER DANIŞMA VE ARAŞTIRMA POLİKLİNİĞİ


KURULUŞ AMACI
İstanbul Üniversitesi, Tıp ve Eczacılık Fakülteleri işbirliği içinde, toplumda tedavi amacıyla kullanılan bitkisel ürünlerin neden olduğu sağlık problemlerinden korunmayı, bu problemlerin giderilmesine yönelik olarak, bitkisel ürünlerin, etki ve kullanımlarını araştırmayı ve bu şekilde meydana gelebilecek
sorunları tanımlamayı hedeflemektedir.Bitkisel preparatların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılması, istenmeyen etkilere veya olumsuz ilaç etkileşimlerine yol açmaktadır. Tıbbi bitkiler doğru kullanıldıkları takdirde tedavi edici değerleriolabildiği gibi, doğru olmayan şekilde kullanıldıklarında çok ciddi  sonuçlara yol açabilmektedir.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde var olan polikliniğe ek olarak Bitkisel Ürünlerin Tıptaki Kullanımını ve Etkilerini Araştırma Polikliniği açılacaktır. Zamanla bu yapının, Üniversitemiz dışındaki diğer ilgili kuruluşların da yararlanabileceği bir Fitoterapi Danışmanlık Merkezi’ne dönüşmesi kuruluş hedefleri arasındadır.

İŞLEYİŞ
1. Üniversitemiz klinikleri başta olmak üzere her türlü bitkisel ürün kullanımı ve araştırılması ile ilgili başvuruların yapılması, bitki kullandığı belirlenen hastaların Araştırma Polikliniğine yönlendirilmesi
2. İlk Başvuru Formu ile kullanıcının değerlendirilmesi
3. Hasta izlem formu ile kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi
4. Takip formu ile süreçteki değişimi ve etkilerinin değerlendirilmesi
5. Değerlendirilen hastalarla ilgili talep edildiği takdirde geri bildirim verilmesi